Iran ve Türkiye arasındki , kültürel ve coğrafi yakınlığı, ortak tüketim alışkanlıkları, Türk firmalarının birikim ve tecrübeleri dikkate alındığında İran’ın arz ettiği ciddi potansiyelin değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

İran ihracatının % 90’ı petrol ve doğalgaz satışından oluşuyor.

Türkiye benzer kültür ve tüketici tercihleri, coğrafi birliktelik ve tamamlayıcı ekonomiler nedeniyle önemli bir potansiyele sahiptir.

Iran son yıllarda özelleştirme sürecine girilmiş ve özel sektör özellikle 2012’den sonra da yabancı yatırımlar teşvik edilmeye başlanmıştır. Razi petrolleri gibi önemli milyar doların üzerinde bir petro kimya tesisi de bir Türk firmasınca alınmıştır.

Türk firmaları İran’da oldukça aktif olup yatırım yapan firma sayısı 200’ün üzerindedir. Bu firmalar otel işletmeciliğinden otomotiv yan sanayine, gıdadan ev tekstiline kadar farklı alanlarda yer almaktadır.

Türkiyenin uçak şirketleri İran’ın 7 kentine uçmaktadır. Üç sınır kapı ve demiryolu bağlantısıyla lojistik olarak da önemli potansiyele ulaşmış durumdalar.

Türk firmaları, iş adamları İran’ı en iyi bilenlerdir. Yıllardır geleneksel yöntemlerle ticaret yapıyorlar. Türkiye’de birikimli bir işgücü var. Özellikle havalimanı, alışveriş merkezi, otel, hastane, serbest bölge gibi yerlerin işletmelerinde şirket veya şahıs olarak yer alabilirler.

Türkiye’nin, ihracata yönelik sanayi kurma gibi deneyimleri var ve İran önemli bir potansiyele sahip. Birlikte bu potansiyel daha sağlıklı değerlendirilebilir..

Yerel paralarla iki ülke arasında dış ticaret uzunca bir süredir uygulanıyor. İki paranın da durumu ortada. Bu konuda önemli bir vurgumuz olacak. Türk lirası , İran parasının nerdeyse iki katına çıktı ve bu fırsatı yatırımcılar ve iş adamları iyi değerlendirmeleri

Gerekir. Arada olan fiyat farkı, işçilerin maaşı,maliyetlerin ve başka masrafların daha düşük olması demektir. Türk yatırımcı hemen hemen 2 kat aşağı sermayeyle İranda

Iyi bi yatırım yapa bilir. Bu konuda bizim uzman danışmanlarımız her türlü yardım ve desteğe hazır bulunmaktadırlar.

Türkiye’nin şansı birçok açıdan İranda fazla. Yalnız loşistik değil, iş gücü, bölgeyi tanıma, ortak değerler, tamamlayıcı yapılar olmaları çok önemlidir. Bugün Farsları da içine alan tatillerden, eğitimden, tv dizilerinden kaynaklı İran’ın yarısından çoğu Türkçe konuşmaktadır.

 

Türk işadamları açısından İran’da yatırım yapılabilecek sektörlerin en önemlileri:

1- madencilik . İran işlenmemiş yeraltı kaynakları açısından; özellikle bakır, manganez, alüminyum gibi madenler açısından çok zengin.

2- Turizm ve otelcilik . İran’da bugün İsfahan, Meşed, Tebriz, Şiraz gibi tarihi şehirlerde ve Hazar Denizi’nin kıyılarında turizm alanında çok önemli fırsatlar var.

3- Demir-çelik, kimya ve makine üretimiŞ Türk firmalarının birikiminden yararlanabiliriz, bu alanlarda Türklerin Avrupa ile aynı kalitede ve daha ucuza mal elde etme imkanı var.

4-  İnşaat :  özellikle alışveriş merkezi açısından İran’da çok fırsat var.

5- Tekstil ve hazır giyim : bu konuda İranlıların Türk malı merak ve ilgisinden dolayı

Büyük fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor.

 

İran’ın Kish Serbest Bölgesi’nde  ve başka serbest bölgelerdede , yabancı işadamlarına ve yatırımcılara vergi muafiyeti ve ucuz insan gücü temini gibi ayrıcalıklar sunuldu.