İNŞAAT SEKTÖRÜ: İran inşaat sektörü tüm Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi sürekli gelişme gösteren bir sektördür. Konut yapımı, fabrika